Generalforsamling

LISTE T AFHOLDER GENERALFORSAMLING:

Mandag den 15. september 2014 kl. 19.30 på Hundstrup Kro.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Beretning fra byrådsmedlem.

4. Beretning fra bestyrelsen.

5. Beretning fra øvrige valgte repræsentanter.

6. Godkendelse af regnskab.

7. ½ årsplan med forslag til indsatsområder.

8. (Valg sker på forårsgeneralforsamlingen).

9. Eventuelt.

Husk at indbetale kontingent på reg. nr. 5702 kontonr. 0121-146-495.

Vi ses til en god generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

31-8-2014 - Arne Ebsen

Forårsgeneralforsamling
Generalforsamling
Resume af generalforsamlingen
Det bliver i Filippahuset
Generalforsamling
Ændring af mødetidspunkt
Liste T holder generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 10.00 Filippahuset, Hundstrup
Effekt af skattenedsættelse
Generalforsamling
Resume af generalforsamlingen

Alle emner