Liste T holder generalforsamling

Den 03. april 2018 kl. 19 i Ollerup Forsamlingshus. Inden generalforsamlinger er der åben debat om Liste Ts foreløbige fremtid. Den debat begynder kl. 17 og slutter kl. ca. 18.30 med en bid brød og en tår at drikke, så du behøver ikke tænke på aftensmaden. Det er derfor også nødvendigt, at du tilmelder dig, hvis der skal være mad til dig - det skal ske inden d. 26. marts til mail: arne.beck.ebsen@gmail.com eller på 4158 5762 og det er også Arne Ebsen.

Vi har lavet et oplæg, som bl.a. består af 3 aktuelle avisartikler, en række spørgsmål til refleksion efter læsningen og 7 konkrete spørgsmål, som vi gerne vil forsøge at få nogle bud på, så vi kan komme videre i processen. Hvis du tilmelder dig, sender vi dig oplæggene, så du har muligheden til at sætte dig ind i materialet.

Det kan alt sammen koges ned til et overordnet spørgsmål - "Har Liste T en fremtid?" - hvis du har en mening om det, er du velkommen uanset om du har "læst på lektien" eller er medlem. Vi håber dog, at du vil give dig til at reflektere over det.

Det er en forudsætning for at deltage i den efterfølgende generalforsamling, at du er medlem - men det kan nås endnu og senest i pausen inden generalforsamlingen går i gang.

 

Generalforsamlingen begynder kl. ca. 19.30 og forventes afsluttet inden kl. 22.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Beretning fra Kommunalbest.medlem.
 4. Beretning fra Bestyrelsen.
 5. Beretning fra øvrige valgte repræsentanter.
 6. Godkendelse af regnskabet for 2017, herunder valgregnskab.
 7. Listens fremtid.
 8. 1. maj 2018.
 9. Valg af tillidsrepræsentanter
 10. valg af best.medl.                                     på valg Kaj, Søren, Torben og Niels
 11. valg af suppleant                                      på valg Peter
 12. valg af revisor                                          på valg Marianne Georgsen 
 13. valg af revisorsuppleant                            på valg Anne-Birthe
 14. Eventuelt.

Så er det også tid for kontingentindbetaling:

Kr. 200 helårlig                   Kr. 100 halvårlig

Kan overføres til Nordea reg. nr. 5702 kontonr. 0121-146-495. Eller simpelthen afregnes kontant på Generalforsamling til Niels Maniche.

På gensyn

Erling Johansen
 
 
 

 
12-3-2018 - Arne Ebsen

Forårsgeneralforsamling
Generalforsamling
Resume af generalforsamlingen
Det bliver i Filippahuset
Generalforsamling
Ændring af mødetidspunkt
Liste T holder generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 10.00 Filippahuset, Hundstrup
Effekt af skattenedsættelse
Generalforsamling
Resume af generalforsamlingen

Alle emner